solid

SOLID - News 2013 

 

 

 18.02.2013  Lexanset SCALEAUTO - BMW - Z4 GT3  Lx-SCA-Z4/Set

     

  21.03.2013  Neue Mini-Z   Lexanscheiben  5 Farben LX-MZ-Scheiben

     

  02.04.2013  Motoradapter 13D / SRP-Highspeed   MEQ - A

     

  24.04.2013  Lexaninlet McLaren M6B / Sportwagen    Lx-I-25

     

  27.04.2013  Lexaninlet LMP / offene Prototypen    Lx-I-18

     

  14.05.2013  Lexaninlets LMP / P996 / LMP1   Lx-I-19/20/22

   

   

   28.05.2013     Flexible Spiegel        R/M  #1 - 9